Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 14 mars kl 19.00

22 FEB 2022 13:08
Styrelsen för Öckerö SF kallar till Årsmöte den 14 mars 2022 klockan 19.00 i klubbstugan på Öckerö Skyttecenter, se förslag till dagordning nedan
 • Skapad: 22 FEB 2022 13:08

Styrelsen hoppas att många medlemmar kommer och årsmötet kommer att utöver sedvanliga frågor att behandla; medlemsavgift för familj, uppvaktningar och prisutdelning.

Styrelsen för Öckerö Skytteförening kallar alla medlemmar till årsmöte måndagen den 14 mars 2022 klockan 19.00 i klubbstugan, Öckerö Skyttecenter.

 

 

Förslag till dagordning:

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 • Godkänna att styrelsen förslag på medlemsavgift för familj kan behandlas, (§10).
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två personer att vara protokolljusterare och rösträknare.
 3. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2021.
 4. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2021.
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.
 6. Fastställande av avgifter för medlemskap och banlicens för 2023.
 • Styrelsens förslag på gemensam avgift för familj boende på samma adress som föreslås omgående träda i kraft och avse avgifter för 2022.
 • Styrelsens förslag till medlemsavgifter, banlicens och träningsavgifter, oförändrade avgifter.
 1. Fastställande av verksamhetsplan 2022 och behandling av budget för 2022.
 2. Val enligt föreningens stadgar:
 3. a) Ordförande för föreningen och styrelsen för år 2022.
 4. Fyra styrelseledamöter på 2 år.
 5. Styrelsesuppleant på 1 år.
 6. Två revisorer på ett år.
 7. Två revisorssuppleanter på ett år.
 8. Utbildningsledare för en tid på ett år.
 9. Ungdomsledare för en tid på ett år.
 10. Ombud till Västsvenska Skyttesportförbundet årsmöte 2023, suppleant d:o.
 11. Ombud till Göteborg och Bohusläns Pistolskyttekrets årsmöte 2023, suppleant d:o.
 12. Tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.
 13. Val av handläggare av ärenden för vapenlicens, handläggaren förankrar hos styrelsen.
 14. Val av handläggare av föreningens vapen.
 15. Beslut om ansökan av Bingospel och val av lotteriföreståndare med ersättare.
 16. Val av handläggare för fastighetsärenden.
 17. Val av ungdomssektion.
 18. Övriga val:
 19. Behandling av inkomna motioner samt av styrelsen lämnade propositioner.
 20. Övriga frågor (får inte vara av ekonomisk karaktär).
 • Information om aktuella frågor som styrelsen arbetar med.
 • Revidering av föreningens stadgar.
 1. Årsmötets avslutning.

   17. Eventuella prisutdelningar och uppvaktningar.

Skribent: Lars Erik Bjuhr
E-post: This is a mailto link

Idrottens Bingo_logo

Postadress:
Öckerö SF - Skyttesport
Lars Erik Bjuhr, Sälvägen 13
47532 Öckerö

Besöksadress:
Andvägen 16
47541 Hönö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info